section-563e815

50 saylı Abşeron-Qobustan seçki dairəsi

section-2060955
Abşeron rayonu

• Aşağı güzdək qəsəbəsi
• Ceyranbatan qəsəbəsi
• Güzdək qəsəbəsi
• Hökməli qəsəbəsi
• Qobu qəsəbəsi
• Saray qəsəbəsi
• Qobustan kəndi
• Novxanı kəndi
• Pirəküşkül kəndi

Qobustan rayonu

• Qobustan şəhəri
• Bədəlli kəndi̇
• Bəklə kəndi̇
• Cəmcəmli kəndi̇
• Cəngi kəndi̇
• Cəyirli kəndi̇
• Ceyrankeçməz kəndi̇
• Çay Qurbançı kəndi̇
• Çelov kəndi̇
• Çuxanlı kəndi̇
• Damlamaca kəndi̇
• Dərəkənd kəndi̇
• Ərəbqədim kəndi̇
• Ərəbşahverdi kəndi̇
• Ərəbşalbaş kəndi̇
• Göydərə kəndi̇
• Xəlfəli kəndi̇
• Xilmilli kəndi̇
• İlanlı kəndi̇

 

• Qaracüzlü kəndi̇
• Qədirli kəndi̇
• Qurbançı kəndi̇
• Nabur kəndi̇
• Nardaran kəndi̇
• Nərimankənd kəndi̇
• Poladlı kəndi̇
• Sədəfli kəndi̇
• Sündü kəndi̇
• Şıxlar kəndi̇
• Şıxzahırlı kəndi̇
• Təklə kəndi̇
• Təklə Mirzəbaba kəndi̇
• Təsi kəndi̇
• Yekəxana kəndi̇

About Us

Our firm is one of the world's leading management consulting firms. We work with top executives to help them make better decisions.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter to be updated.

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot